Profil zadavatele: Statutární město Třinec

  • Název: Statutární město Třinec
  • IČO: 00297313
  • Adresa:
    Jablunkovská 160
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městský útulek Třinec - oprava oplocení a kotců
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2024 13.02.2024 09:00
Administrace nadlimitní VZ na dodávky "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2024"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2024 15.01.2024 10:00
Obsluha a údržba Cyklověže (Biketower 2.1) a zajištění jejího provozu 2024 - 2027
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 10.01.2024 09:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 18.12.2023 09:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace a topenářství v roce 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2023 15.12.2023 09:00
Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilního operátora pro statutární město Třinec a příspěvkové organizace města 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 20.12.2023 09:00
Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření dle TPG 704 01 na období 2024 – 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 07.12.2023 09:00
Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí na období 2024 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2023 06.12.2023 09:00
PD - Most ev. č. II-3m (u Sedláčka) - Konská-Podlesí - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2023 05.12.2023 09:00
Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - oprava drenážního potrubí - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 28.11.2023 10:00
Zajištění provozu veřejného sociálního zařízení v budově čp. 403 na ul. Frýdecké v Třinci 2024 - 25
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 28.11.2023 09:00
Provádění malířských prací v období 2024 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2023 27.11.2023 09:00
Administrace veřejné zakázky - Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 27.11.2023 09:00
PD - Lávka ev. č. VI-2L, přes Olši k nemocnici, Třinec-Lyžbice - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 20.11.2023 09:00
Servis kopírovací techniky pro období 2024 až 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2023 13.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016