Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Personál pro vrátnici Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 23.11.2015 10:00
Hřbitov Starý Folwark - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 20.11.2015 10:00
Správa pohřebišť 2016-2017
podlimitní Zadáno 11.11.2015 01.12.2015 12:45
Údržba pohřebišť 2016-2017
podlimitní Zadáno 11.11.2015 01.12.2015 12:45
Chodník Nebory podél silnice I/68
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 23.11.2015 14:00
Autobusová přeprava dětí pro plaveckou školu STaRS pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 19.11.2015 10:00
Zajištění komplexní servisní činnosti zdvihacích zařízení na období 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 13.11.2015 10:30
Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2015 13.11.2015 10:00
Komplexní pojištění města Třinec na období 2016 a 2017
podlimitní Zadáno 01.10.2015 19.10.2015 10:00
Rekonstrukce schodiště na atletický stadion STaRS v Třinci – vrchní schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 09.10.2015 10:00
Náhradní výsadby dřevin - podzim 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2015 26.08.2015 09:00
Park u hvězdárny v Třinci - výsadby část A
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2015 24.08.2015 14:00
Park u hvězdárny v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 12.08.2015 13:00
ZŠ Třinec, Slezská 773 - oprava podlah v učebnách a kabinetech
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 03.08.2015 14:00
Fiktivní zakázka na koupi něčeho přes e-aukci
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.07.2015 22.07.2015 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016