Veřejná zakázka: Správa pohřebišť 2016-2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 469
Systémové číslo: P15V00000117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.11.2015
Nabídku podat do: 01.12.2015 12:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa pohřebišť 2016-2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je správa veřejných pohřebišť města Třince.
Jedná se o zajištění činností a prací označovaných jako správa, spočívajících v provozování veřejných pohřebišť podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a platného Řádu veřejného pohřebiště, který schválila Rada města Třinec podle ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.
Správa pohřebišť bude vykonávána v souladu s aktuálně platným Řádem veřejných pohřebišť na území města Třince, tento je v aktuální podobě dostupný na adrese: http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php
Konkrétní rozsah činností je stanoven v příloze č. 2. zadávací dokumentace. Dodavatel bude při realizaci zakázky postupovat v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v této příloze resp. v návrhu smlouvy a jejích přílohách. Zadavatel předkládá obchodní podmínky ve formě návrhu příkazní smlouvy včetně příloh.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mgr. Milan Konečný
Náměstí Svobody 527
739 61 Třinec, recepce hotelu Steel

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky