Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Guty, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 09:00
Autobusové zálivy Třinec, ul. Frýdecká
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 04.05.2022 08:00
Údržba extravilánu - 2022 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 19.04.2022 09:00
Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2 a u čp. 225, Lyžbice
podlimitní Zadáno 14.03.2022 31.03.2022 09:00
ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 - rekonstrukce - pavilon B
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 04.04.2022 09:30
Úprava prostranství u MMT - II. etapa a MM Třinec - sanace suterénního zdiva - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 06.04.2022 08:00
Dodávka a montáž podružných vodoměrů na dálkový odečet v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 14.03.2022 09:00
PD - Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2022 02.03.2022 09:30
Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání
podlimitní Zadáno 14.02.2022 04.04.2022 09:00
Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v azylovém domě pro rodice s dětmi
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 15.02.2022 09:30
"Silnice III/4862 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové v km 0,000-0,800"
podlimitní Zadáno 31.01.2022 05.05.2022 09:00
„Bytový dům, Třinec ul. Chopinova a Bytový dům, Třinec, ul. Palackého - rekonstrukce střechy“
podlimitní Zadáno 31.01.2022 05.05.2022 09:00
MŠ Nebory 126 - oprava kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 14.02.2022 09:30
Dětské hřiště Osůvky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 14.02.2022 09:30
Bytový dům, Třinec, nám. Míru čp 479 - rekonstrukce ploché střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 14.02.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016