Veřejná zakázka: MŠ Sosnová 367 - rekonstrukce střechy - terasy budov A a C

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1174
Systémové číslo: P24V00000044
Evidenční číslo zadavatele: MMT/5768/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Sosnová 367 - rekonstrukce střechy - terasy budov A a C
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je I. etapa rekonstrukce střechy – výměny střešní krytiny na budově MŠ Sosnová 367 v Třinci. V rámci této první etapy bude provedena rekonstrukce teras budov A a C. Stávající krytina plochých střech včetně tepelné izolace bude kompletně demontována a na stávající betonovou konstrukci stropů bude provedena nová povlaková krytina z EDPM folie včetně tepelněizolačních vrstev. Stávající nevyhovující bleskosvodová soustava bude během prací demontována a provedena nově.

Rozsah prací a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace, zejména v projektové dokumentaci (viz. příloha č. 5), ve výkazu výměr (viz. příloha č. 4).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 870 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
 • IČO: 00847135
 • Poštovní adresa:
  Kaštanová 412
  73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy