Veřejná zakázka: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1182
Systémové číslo: P24V00000052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava“. Předmětem stavebních prací je oprava stávající místní komunikace č. 233 v místních částech Nebory a Konská v souvislé délce 2 215 m. Opravovaný úsek je vymezený křižovatkou se silnicí I/11J na začátku a po křižovatku s místní komunikací po pravé straně u autobusové zastávky „Třinec, Konská, Podlesí Neboranka“ (včetně křižovatky). V rámci stavebních prací dojde k odfrézování asfaltových vrstev a odstranění krytu z recyklátu, následně k ošetření případných spár a trhlin a provedení nového asfaltobetonového krytu. Štěrkový povrch ze sjezdu na lesní cesty bude skryt a nahrazen novým z recyklátu. Celý úsek bude doplněn o nové vodorovné dopravní značení. Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 785 325 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy