Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová přeprava dětí pro plaveckou školu STaRS pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 20.01.2015 09:30
Servis kopírovací techniky období 2015 až 2017 - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 22.01.2015 10:00
Výroba a vysílání městského zpravodajství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2014 15.12.2014 00:00
Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 05.12.2014 10:00
„Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření na období 2015 – 2017“ – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2014 28.11.2014 10:00
Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Třinec a přistupující příspěvkové organizace města
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 28.11.2014 10:00
Poskytování hlasových služeb pro MěÚ Třinec na období 2015 až 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 26.11.2014 10:00
Provádění kominických stavebních prací na období 2015 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 19.11.2014 10:00
Zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení Městského úřadu Třinec - prodloužení
podlimitní Zadáno 31.10.2014 18.11.2014 13:00
Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec 2015-17
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 21.10.2014 10:00
Náhradní výsadby 2014 v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 22.09.2014 09:00
Dodávka tonerů SSMT 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014 09.09.2014 09:00
Rozšíření ul. Šeříkové (VIA Lyžbice)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2014 08.09.2014 13:00
Oprava chodníku ul. Frýdecká v Třinci (Muzeum TŽ)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 01.09.2014 11:00
ZŠ U Splavu 550, Třinec - dešťová kanalizace, havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2014 12.08.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016