Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sadové úpravy – rozšíření o trvalkový záhon u Stylu v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2013 05.09.2013 09:00
Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Třince
podlimitní Zadáno 28.06.2013 16.07.2013 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - SSMT05 2013/15
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2013 25.06.2013 09:00
Rekonstrukce dvorany u ul. B. Němcové, Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2013 14.06.2013 09:00
Sanace suterénního zdiva Hasičské zbrojnice v Dolní Líštné
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2013 10.05.2013 10:00
Dodávka kancelářských potřeb - SSMT04 2013/15
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2013 19.04.2013 09:00
Náhradní výsadba v rámci stavby "Revitalizace povodí Olše"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2013 29.03.2013 10:00
Dodávka drogistického zboží - SSMT03 2013/15
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2013 29.03.2013 09:00
Dodávka prádla - SSMT02 2013/15
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2013 29.03.2013 09:00
Financování akce "Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci"
nadlimitní Zadáno 27.02.2013 22.04.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016