Veřejná zakázka: Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 506
Systémové číslo: P16V00000029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 630409
Počátek běhu lhůt: 22.04.2016
Žádost o účast podat do: 30.05.2016 10:00
Nabídku podat do: 15.08.2016 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby na místních a účelových komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích na území města Třince vedených v pasportu místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství v souladu s platnou legislativou a Nařízením města Třince č. 4/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí – Nařízení o zimní údržbě. Zimní údržba bude zahrnovat údržbu komunikací, chodníků a veřejného prostranství chemickým i inertním posypem, plužení komunikací, chodníků a veřejného prostranství, nakládku a odvoz sněhu, ruční údržbu schodů, svahů a lávek, vedení denních záznamů zimní údržby, údržbu nástupišť autobusových zastávek, montáž, demontáž a údržba sněhových zábran včetně uskladnění, pohotovost dispečerské služby pracovníků na pracovišti i mimo pracoviště. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mgr. Milan Konečný, recepce hotelu Steel, Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky