Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na klimatizaci pavilonu D v Domově Sosna - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 777
Systémové číslo: P19V00000008
Evidenční číslo zadavatele: MMT/09210/2019
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 25.02.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na klimatizaci pavilonu D v Domově Sosna - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to stavebně technický průzkum a návrh pro stanovení rozsahu klimatizace, projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na realizaci klimatizace hospodářské části budovy (prostory kuchyně a prádelny) v Domově Sosna, poskytovatele sociální péče organizace Sociální služby města Třince (dále jen SSMT) v rozsahu:
- zpracování jednotlivé dokumentace (průzkum a návrh, DSP, DPS) pro realizaci klimatizace místností vyznačených v půdorysech pavilonu D - 1. PP a 2. NP, které jsou přílohou 4 ZD.
- výkon inženýrských činností pro vydání stavebního povolení a rovněž výkon autorského dozoru dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Projektová dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a příslušných prováděcích předpisů a technických norem a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- zpracování či zajištění potřebných projektových podkladů (zaměření, statické posouzení, hluková studie, ZTI, VZT, PBŘ, elektro apod.), zajištění a projednání PD se správci dotčených inženýrských sítí v obvodu stavby a s dotčenými orgány státní správy (HZS-MSK, KHS-MSK, architektem města apod).
- Dokumentace bude dodána ve 4 paré, včetně elektronické verze obsahující výkresy ve formátu .dwg, .pdf a slepého i doplněného rozpočtu stavby ve formátu .pdf. Slepý rozpočet bude v editovatelné verzi např. v .xls.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Sociální služby města Třince
 • IČO: 00600954
 • Poštovní adresa:
  Habrová 302
  739 61 Třinec-Dolní Líštná
 • Název oddělení: Administrátor - město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 229873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna - statutárního města Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky