Veřejná zakázka: Údržba extravilánu - 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 701
Systémové číslo: P18V00000035
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/19210/2018
Datum zahájení: 12.04.2018
Nabídku podat do: 26.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba extravilánu - 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je sezónní údržba pozemků města nacházejících se v jeho extravilánu. Pozemky jsou buď ve správě odboru ŽPaZ nebo se jedná o aleje kolem místních komunikací či jinou doprovodnou zeleň, která vyžaduje pravidelné kosení, plení z důvodu výsadby nových dřevin apod. Konkrétní plochy jsou vyznačeny v mapových přílohách (viz. příloha č. 5 ZD) a přesný popis požadovaných činností je uveden v příloze č. 2 ZD na listu č. 1 - seznamu pozemků. Lhůty pro provádění jednotlivých prací jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD na listu č. 3 – harmonogram prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky