Veřejná zakázka: Oprava zpevněných ploch a dešťové kanalizace v zadní části budovy kina Kosmos

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 587
Systémové číslo: P17V00000015
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/14934/2017
Datum zahájení: 27.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava zpevněných ploch a dešťové kanalizace v zadní části budovy kina Kosmos
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava zpevněné plochy v zadní části budovy kina Kosmos v rozsahu od km 0.000.00 do km 0.036.00 ve stávající šířce od 3,77 m do šíře 4,0 m s minimálním příčným jednostranným sklonem 2,5% směrem od budovy kina. V km 0.036.00 po konec úseku bude zpevněná plocha provedena ve stávající šíři 3,33 m. Součásti tohoto úseku je část úseku zastavěna budovou (nutno zohlednit při provádění stavebních prací výhradně ručně). V celé délce úseku bude pravá obruba vyvýšena min. o 6 cm. Úsek č. 1 je na začátku a konci úseku plynule napojen na stávající zpevněnou plochu ze zámkové dlažby.
Délka úseku 46,82 m
Celková plocha chodníku 175,0 m2
Původní plocha z bet. dlažby tl. 40 mm 157,0 m2
Původní betonová plocha 18,0 m2

Součásti stavby je oprava stávající dešťové kanalizace za novou, včetně výměny původních lapačů střešních splavenin a uličních vpustí, šachet za nové. Je navrženo nové PVC potrubí s novými systémovými revizními plastovými šachtami. V rámci stavby bude provedeno tlakové pročištění a revize hlavní stoky vlastní objektové kanalizace. Při projektové činnosti nebyla odhalena hloubka současného přítoku do šachet hlavní objektové stoky. V rámci stavby bude provedeno obnažení těchto šachet, dle zjištěných podmínek přítoku bude následně projektantem stanovena konečná podoba propojení a podélného profilu dešťové kanalizace!
Délka větve 1 DN 160 11,1 m´
Délka větve 2 DN 160 18,8 m´

Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 585 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace
 • IČO: 00601187
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 689
  73961 Třinec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-007031

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovká 160,
736 61 Třinec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky