Veřejná zakázka: PD - Ulice Staroměstská, Havlíčkova - Třinec - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1209
Systémové číslo: P24V00000079
Evidenční číslo zadavatele: MMT/7752/2024
Datum zahájení: 24.05.2024
Nabídku podat do: 04.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Ulice Staroměstská, Havlíčkova - Třinec - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby „Ulice Staroměstská, Havlíčkova – Třinec - rekonstrukce“.
Součástí zpracování PD bude: průzkum skladby konstrukcí stávajících vozovek (jádrové odvrty a zjištění skladby a rozboru asfaltových směsí, diagnostika únosnosti podloží vozovky komunikace); podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, podrobný průzkum a zákres stávajících inženýrských sítí.
Obsahem projektové dokumentace bude rekonstrukce zpevněných ploch komunikací a chodníků včetně odvodnění, rekonstrukce veřejného osvětlení, vyvýšený nájezdový práh na vjezdu z ul. 1. máje do ul. Staroměstské, zvýšená plocha křižovatky Staroměstská/Poštovní, dořešení dopravního napojení ul. Havlíčkova na ul. Frýdeckou, propojení zpevněných ploch ulice Havlíčkova se zpevněnými plochami na náměstí Míru a návrh výsadeb – využití prvků modrozelené infrastruktury.
Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení bude odevzdána ve stanoveném termínu včetně kompletní dokladové části (všechna souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebná pro kladné vyřízení stavebního povolení), POV a Dopravně inženýrského opatření (návrhy přechodného dopravního značení, uzavírek, objízdných tras, pohyb chodců, apod.).
Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude položkový rozpočet a výkaz výměr (cenová soustava ÚRS).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky