Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnických rukavic pro Sociální služby města Třince 2023 - 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1070
Systémové číslo: P23V00000037
Evidenční číslo zadavatele: MMT/6457/2023/PR
Datum zahájení: 23.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zdravotnických rukavic pro Sociální služby města Třince 2023 - 2025
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou po dobu dvou let průběžné dodávky zdravotnických rukavic specifikovaných v zadávací dokumentaci .
Dílčí dodávky zboží budou realizovány 4 x za rok na základě objednávek zadavatele.
Kusové množství zboží vycházejí z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo do konce účinnosti smlouvy na další dodávky zboží specifikovaného v zadávací dokumentaci nad objednatelem definovaný počet. Případné další objednávky mohou být prováděny objednatelem písemně a to do maximální souhrné výše 30% z celkového vysoutěžené ceny zakázky. Jednotková cena takto doobjednaného zboží bude shodná s jednotkovou cenou uvedenou v nabídce podané uchazečem.
Součásti plnění je doprava zboží do místa plnění. Odběr nového zboží bude realizován v sídle zadavatele. Dovoz zboží do sídla zadavatele bude zdarma. Při předání zboží bude přítomen zástupce dodavatele a převzetí bude potvrzeno na dodacím listu vystaveném dodavatelem.
Zadavatel požaduje náhradní plnění ve výši 100%.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 640 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
 • IČO: 00600954
 • Poštovní adresa:
  Habrová 302
  73961 Třinec, Dolní Líštná
 • Název oddělení: Administrátor - město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 229873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky