Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 75089424
  • Adresa:
    Bezručova 66, Třinec, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_320.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pasport budovy DDM Třinec a TS Nýdek - Hluchová
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 09.06.2023 09:00
Dům dětí a mládeže Třinec - rekonstrukce střechy nad částí stavby – nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 25.03.2019 09:30
Výměna trojúhelníkových oken ve 3.NP budovy DDM
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016