Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 75089424
  • Adresa:
    Bezručova 66, Třinec, 739 61
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_320.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení