Profil zadavatele: Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 00601187
  • Adresa:
    Dukelská 689
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_216.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-007031

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zpevněných ploch a dešťové kanalizace v zadní části budovy kina Kosmos
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 10.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016