Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění podlahářských prací v období 2023- 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2022 06.10.2022 09:00
Provádění malířských prací v období 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 05.10.2022 09:00
Dodávka klientského prádla pro Sociální služby města Třince, příspěvkovou organizaci_2022-24
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 08.09.2022 09:00
Náhradní výsadby za stromy pokácené v rámci projektu Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2022 30.08.2022 09:00
Administrace koncesního řízení - Výběr provozovatele vodohospodářského majetku statutárního města Třinec
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 29.08.2022 09:00
Pronájem komplexního informačního systému pro provoz Magistrátu města Třinec
nadlimitní Zadáno 11.08.2022 12.09.2022 10:00
Dodávka ICT pro ZŠ Kaštanová
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 15.08.2022 10:00
Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 08.08.2022 09:00
Oprava místní komunikace č. 437b (úsek Nádražní – Nový Borek), Třinec
podlimitní Zadáno 21.07.2022 09.08.2022 09:00
Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 04.07.2022 09:30
ZŠ a MŠ Osůvky čp. 48 - protipožární úniková cesta
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 04.07.2022 09:30
Studie - Rekonstrukce ulic Poštovní, Staroměstská a Havlíčkova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 21.06.2022 09:30
Dodávka nábytku pro ZŠ Kaštanová - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 09:00
Pasportizace budov MMT - ul. Jablunkovská čp. 160 a ul. Smetanova čp. 498
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 09.06.2022 08:00
Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení
podlimitní Zadáno 26.05.2022 20.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016