Veřejná zakázka: Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 536
Systémové číslo: P16V00000059
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/38461/2016
Počátek běhu lhůt: 12.08.2016
Nabídku podat do: 22.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je v termínu od 20.9.2016 do 30.11.2016 provedení výsadby 67 ks stromů a 32 ks keřů v rámci náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin v minulých letech. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odstranění nevhodných dřevin a pařezů, které jsou v kolizi s plánovanými výsadbami. Výsadby jsou situovány do 9 lokalit, a to v 7 případech se jedná o doplnění stromořadí podél místních komunikací a ve 2 případech o obvodový lem pohřebiště. Rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci „Náhradní výsadby dřevin – podzim 2016“ vypracované Ing. Kateřinou Černohorskou a dále v příloze č. 2 - v soupisu prací. Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Součástí předmětu plnění je i provádění následné péče v termínu od 1.1.2017 do 30.11.2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky