Veřejná zakázka: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 383
Systémové číslo: P15V00000031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509300
Na základě předběžného oznámení:
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci
Počátek běhu lhůt: 14.04.2015
Nabídku podat do: 19.05.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce tělocvičny, klubovny a objektu šaten. V přízemí objektu šaten zůstanou zachovány funkční prostory – šatny, umývárny, sociální zařízení (nově pro tělesně postižené) a zubní ordinace (s novým sociálním zařízením). Hala tělocvičny bude mít nové vybavení a palubovou podlahu s novou hydroizolací (dnes problémy se zatékáním). Ze spojovacího krčku v přízemí bude vytvořen nový vstup do objektu klubovny (suchou nohou), výškový rozdíl podlah bude překlenut schodištěm. Zůstanou zachovány všechny ostatní funkční prostory – kabinety, společenská místnost, zasedací místnosti a sociální zařízení. Hala tělocvičny, šatny a klubovna budou nově zastřešeny. Ve všech objektech dojde k rekonstrukci TZB a vnitřního zařízení, a budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Dále pak budou vyměněny výplně otvorů.

Vnitřní vybavení tělocvičny je součástí zakázky v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr, které odpovídá „Stavebnímu vybavení“ uvedenému v PD.

Jedná se o stavební práce provedené dle projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby zpracované generálním projektantem: KANIA, a.s. Špálová 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, vedoucí projektant: Ing. Hana Rumlová (dále jen "dokumentace provádění stavby/DPS").

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Třinec - podatelna, Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky