Veřejná zakázka: Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1206
Systémové číslo: P24V00000076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2024
Nabídku podat do: 07.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky, která se skládá ze dvou částí, je výstavba nového kanalizačního řadu včetně přípojek. V první části povede kanalizační řad v místní komunikaci a bude na něm vybudováno 9 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt Vlněnky. V druhé části povede kanalizační řad jak v místní komunikaci, tak i v zahradách rodinných domů. Zde bude vybudováno 17 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt kovářství.

Veškeré stavební práce jsou věcně podrobně vymezeny přílohou č. 3 zadávací dokumentace “Technická specifikace“. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 359 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy