Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky, která se skládá ze dvou částí, je výstavba nového kanalizačního řadu včetně přípojek. V první části povede kanalizační řad v místní komunikaci a bude na něm vybudováno 9 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt Vlněnky. V druhé části povede kanalizační řad jak v místní komunikaci, tak i v zahradách rodinných domů. Zde bude vybudováno 17 přípojek pro RD a 1 přípojka pro objekt kovářství.

Veškeré stavební práce jsou věcně podrobně vymezeny přílohou č. 3 zadávací dokumentace “Technická specifikace“. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Frýdek-Místek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.06.2024 10:00
Datum zahájení: 22.05.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):