Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace
  • IČO: 70983739
  • Adresa:
    Oldřichovice 275
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_851.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava havarijního stavu plotu ZŠ Oldřichovice a ZŠ Karpentná
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 14.04.2020 09:30
ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 13.06.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016