Profil zadavatele: Mateřská škola Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Mateřská škola Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace
  • IČO: 70983682
  • Adresa:
    Nerudova 313
    739 61 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/company_detail_1414.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení