Profil zadavatele: Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace
  • IČO: 70983704
  • Adresa:
    739 61 Třinec - Oldřichovice - Tyrská 670
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_486.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení