Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sběrný dvůr Třinec
nadlimitní Zadáno 05.12.2017 13.04.2018 11:00
Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 29.11.2017 10:00
Provádění revizí, kontrol a čištění komínů a kouřovodů včetně provádění měření na období 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 29.11.2017 10:00
Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště Domova Sosna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 30.11.2017 10:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace a topenářství v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 21.11.2017 10:00
Rozšíření VO Třinec, Oldřichovice a Lyžbice SO 04
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 13.11.2017 10:00
Pasportizace objektů Sociálních služeb města Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2017 14.11.2017 10:00
Zajišťování komplexního úklidu budov užívaných Městským úřadem Třinec - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 14.11.2017 10:00
Zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení Městského úřadu Třinec - 2018-20
podlimitní Zadáno 30.10.2017 16.11.2017 10:00
Pohřebiště Oldřichovice Ves, parc. č. 2260 - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 03.11.2017 09:00
Servis kopírovací techniky pro období 2018 až 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 13.11.2017 10:00
Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 07.11.2017 10:00
Rozšíření hřbitova Oldřichovice (příjezdová komunikace)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 20.10.2017 09:30
Přístupové chodníky v areálu škol "ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč." a "Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 19.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016