Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Bytový dům, ul. Komenského 682, Třinec - sanace suterenního zdiva
Odesílatel Kristina Pyšková, MBA
Organizace odesílatele statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2020 13:04:13
Předmět Vysvětlení č. 2 - Zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 2- Bytový dům ul. Komenského 682 Třinec sanace suterénního zdiva.pdf (346.34 KB)
- Opravená příloha č.5 ZD_ Položkový rozpočet - soupis prací.xlsx (178.46 KB)