Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bytový dům Třinec. ul. Komenského čp. 682 - rekonstrukce střechy
Odesílatel Libuše Škodová
Organizace odesílatele Statutární město Třinec [IČO: 00297313]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 11:22:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

viz. příloha


Přílohy
- Vysvětlení_změna zadávacích podmínek č. 4 - signed.pdf (132.16 KB)
- Opravená Příloha č. 5 ZD - Položkový rozpočet (výkaz výměr).xls (236.00 KB)
- Opravená Příloha č. 6 ZD - PD.zip (16.12 MB)