Veřejná zakázka: MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 927
Systémové číslo: P21V00000017
Evidenční číslo zadavatele: MMT/14925/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 29.04.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší zateplení fasády a rekonstrukci střechy stávajícího objektu mateřské školy na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec. Projekt řešení zateplení fasády, zateplení střechy vč. rekonstrukce nosné části střešního pláště a s tím související úpravy. Tyto úpravy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod. Dále bude provedena dešťová kanalizace, do které budou svedeny střešní svody a u vstupu do suterénu se na novou kanalizaci napojí vpusť před dveřmi do suterénu. Dešťová kanalizace bude zaúsťovat do nové vsakovací jímky. Uvnitř objektu bude instalováno VZT zařízení a ovládání venkovních žaluzií.

Podrobně viz přílohy (zejm. obchodní podmínky č. 1, soupis prací č. 4, projektová dokumentace č. 5.)

Místo plnění: Objekt MŠ na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec, parcely parc. č. 1310/3 a č. 1310/3, k.ú. Třinec (podrobně viz projektová dokumentace).

Prohlídka místa plnění:19.4.2021, 10:00 (sraz účastníků a zástupce zadavatele před brankou do areálu MŠ).

Projekt bude financován z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí: Název projektu: MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy. reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014995

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 943 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy