Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka IT a AV vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 890
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení a nábytku

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka IT a AV vybavení

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro Část 1 veřejné zakázky je dodávka IT a AV techniky včetně související kabeláže do odborných učeben (PC sestav, tabletů, dataprojektorů, interaktivních tabulí, řídicího systému učebny AV, mobilního racku s WiFi a dobíjecím místem a ozvučení místnosti) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2a zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky vymezující minimální požadovaný standard předmětu plnění). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti, budou-li nezbytné, a zaškolení obsluhy.


Předpokládaná hodnota

  • 710 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky