Veřejná zakázka: Parkovací dům pro kola

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 595
Systémové číslo: P17V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-009730
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkovací dům pro kola
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace parkovacího domu pro min. 100 kol v centrální části města, v prostoru mezi ulicí Jablunkovská a železniční tratí ČD, který bude zajišťovat automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

Veřejná zakázka zahrnuje realizaci technologie parkovacího domu a realizaci navazujících stavebních prací.

Realizace technologie parkovacího domu je uvažována jako dodávka výrobku včetně jeho montáže v místě realizace. Doprovodné stavební práce zahrnují provedení základů, zpevněných ploch, přípojek a ostatních prací v rozsahu specifikovaném v prováděcí projektové dokumentaci.

Parkovací dům je řešen jako dodávka výrobku plnícího funkci stavby včetně jeho montáže, realizace souvisejících stavebních prací.

Zadavatel však neomezuje konkrétní způsob řešení parkovacího domu. Jestliže dodavatel nabídne řešení, které vyžaduje provedení dalších či jiných stavebních či ostatních prací, než je uvedeno ve výkaze výměr, je uchazeč povinen tyto zahrnout do ceny výrobku a jeho montáže. V té souvislosti zadavatel připouští ocenění položek ve výkaze výměr nulou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky