Veřejná zakázka: PD - Čerpací stanice Zaguří, výtlačný řad do VDJ Guty a zásobní řad C

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 574
Systémové číslo: P17V00000002
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/01618/2017
Datum zahájení: 16.02.2017
Nabídku podat do: 01.03.2017 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Čerpací stanice Zaguří, výtlačný řad do VDJ Guty a zásobní řad C
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit zásobování pitnou vodou dané lokality prostřednictvím nově navržené čerpací stanice („ČS2“) umístěné u vodojemu („VDJ“) Zaguří o objemu 2x100 m3. VDJ Zaguří je nyní ve fázi projektování a není součástí této výzvy. ČS2 dopraví pitnou vodu do vodojemu Guty o obsahu 2x50 m3 výtlačným řadem V2 (z DN 80 v délce 1100m). Výtlačný řad V2 bude zčásti současně tvořit zásobní řad C z vodojemu Guty, v úseku, kde není překročena dopravní výška 60 m a to v délce cca 580 m. Jedná se o tlakové pásmo I/TP I/. Zbývající dolní část spotřebiště /TP II/ bude zásobena samostatným potrubím napojeným na výtlačný řad přes redukční ventil RV3. Délka samostatného zásobovacího řadu C z DN 80 činí cca 1030 m. Součástí PD jsou i větve řadu C a to C1 z DN 80 v délce cca 1200 m, řad C2 z DN 50 v délce cca 550 m a řad C3 z DN 50 v délce cca 250 m. Místem realizace je k. ú. Guty a k.ú. Oldřichovice u Třince.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Třinec,
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky