Veřejná zakázka: Chodník Nebory podél silnice I/68

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 460
Systémové číslo: P15V00000108
Počátek běhu lhůt: 10.11.2015
Nabídku podat do: 23.11.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Nebory podél silnice I/68
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v Neborech podél státní silnice I/68 od autobusové zastávky ve směru na Frýdek-Místek po odbočku k pneuservisu u rodinného domu č. p. 183.
Součástí výstavby chodníku je i výstavba dešťové kanalizace, která bude sloužit odvádění srážkových vod z části komunikace (silnice I/68) podél chodníku. Srážkové vody budou svedeny prostřednictvím uličních vpustí, ze kterých bude potrubí vyústěno do nově navrženého příkopu, do kterého budou zaústěny srážkové vody z nově vybudovaného chodníku.
Další součástí výstavby je také provedení veřejného osvětlení.
Chodník je situován na pravé straně zmiňované silnice I/68 ve směru na Frýdek-Místek mimo občanskou zástavbu v extravilánu obce Nebory. Chodník bude v budoucnu navazovat na nový chodník vybudovaný v rámci mimoúrovňové křižovatky silnic I/11 a I/68. Ta je součástí projektované přeložky státní silnice I/11 Třanovice-Nebory.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 573 222 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚT
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky