Veřejná zakázka: PD - Rekonstrukce křižovatky silnice I-11 a III-4681 - nové vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 433
Systémové číslo: P15V00000081
Počátek běhu lhůt: 16.07.2015
Nabídku podat do: 27.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Rekonstrukce křižovatky silnice I-11 a III-4681 - nové vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce křižovatky silnice I-11 a III-4681" v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rámci předmětu plnění bude také zpracování či zajištění potřebných projektových podkladů (zaměření),zajištění a projednání PD se správci dotčených inženýrských sítí v obvodu stavby a s dotčenými orgány státní správy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚT
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky