Veřejná zakázka: Vícepráce při realizaci projektu „Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 419
Systémové číslo: P15V00000067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 517790
Počátek běhu lhůt: 22.06.2015
Nabídku podat do: 26.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce při realizaci projektu „Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je realizace víceprací (a méněprací) v rámci projektu „Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění z následujících důvodů.
  Předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými dodávkami, které jsou určeny jako náhrada původních dodávek a rovněž dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací. Tyto „vícepráce“ jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a dodávek a dokončení celého projektu.
  Zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž vzhledem k tomu, že použití jiného druhu řízení není možné z důvodů časových, přičemž nerealizace těchto víceprací by ohrozila ukončení celého projektu. Nové stavební práce a dodávky budou zadány témuž dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku.
  Blíže viz popis jednotlivých změn, který je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mgr. Bc. Milan Konečný, doručovací adresa: recepce Hotelu Steel, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky