Veřejná zakázka: Park u hvězdárny v Třinci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 416
Systémové číslo: P15V00000064
Počátek běhu lhůt: 30.07.2015
Nabídku podat do: 12.08.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Park u hvězdárny v Třinci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je doplnění zpevněných ploch a mobiliáře v prostoru parku u hvězdárny. Danou lokalitu je nutné vyčistit od zarostlých starých betonových obrub, přestárlých keřů, pařezů a dosypání terénu po jejich odstranění. Nová zpevněná plocha bude vytvořena z betonové dlažby a kraje budou řešeny zapuštěnou betonovou obrubou. Zpevněné plochy budou
i v prostorech k sezení. V rámci nového návrhu parku bude prostor obohacen o mobiliář, a to o několik laviček a odpadkové koše.

Bližší rozsah prací je určen v projektové dokumentaci, v objektech SO 01 - Sanační zásahy, SO 03 - Zpevněná plocha I. etapa, SO 04 - Zpevněná plocha II. etapa, a SO 05 - Mobiliář a ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 763 813 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚT
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky