Veřejná zakázka: Rekonstrukce jídelny MŠ Tyra v Třinci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 378
Systémové číslo: P15V00000026
Počátek běhu lhůt: 31.03.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 15:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce jídelny MŠ Tyra v Třinci
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním předmětem zakázky je přemístění stávající jídelny, která je umístěna v 1. podzemním podlaží chodby do chodby 1. nadzemního podlaží včetně výdejny jídel. Stávající chodba se rozdělí příčkami a tím vzniknou nové dvě místnosti (jídelna a chodba). Do tělocvičny se provede nový dveřní otvor z místnosti č. 1.01 Kancelář a místnost č.1.04 Chodba. Stávající prosklené vstupní dveře a stěna v místě schodiště se demontuje a osadí se nová prosklená stěna z plastových profilů včetně vstupních dveří. Obdobně se provede nové výdejní okno a vstup do výdejny jídel. Jedná se o stavební práce (HSV, úpravy povrchů, osazování, bourací práce, svislé a kompletní konstrukce, TZB, truhlářské práce, přesuny hmot a sutí, dokončovací práce – nátěry, malby a tapety).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: Uzavřené zadávací řízení
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 437 892 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace
  • IČO: 70983704
  • Poštovní adresa:
    739 61 Třinec - Oldřichovice - Tyrská 670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚT
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky