Veřejná zakázka: Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 345
Systémové číslo: P14V00000172
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/57552/2014
Počátek běhu lhůt: 25.11.2014
Nabídku podat do: 05.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění ubytování a stravy v rozsahu 5 x denně a pitného režimu celodenně pro 40 dětí ve věku 5-7 let (předškoláci) a 8 dospělých osob (pedagogové, vychovatelky, zdravotník, noční dozor).
Ubytovací objekt musí být způsobilý pro poskytování ozdravného pobytu podle obecně závazných předpisů včetně vyhlášky č.106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění. Je nutné, aby škola mohla v ubytovacím objektu využívat dvě místnosti vhodné pro výchovu. Požadovaná kapacita těchto místností je 2 x pro 20 dětí. Dále jsou požadovány prostory pro sušení oděvů a obuvi. V blízkém okolí ubytovacího zařízení musí být k dispozici i hřiště nebo jiný prostor vhodný ke hrám dětí, les, případně potůček pro ekologickou výchovu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 260 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky