Veřejná zakázka: „Provozování veřejných pohřebišť města Třince“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 175
Systémové číslo: P14V00000002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478089
Počátek běhu lhůt: 12.12.2013
Nabídku podat do: 19.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Provozování veřejných pohřebišť města Třince“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění činností spočívajících v provozování veřejných pohřebišť včetně údržby zeleně podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a platného Řádu veřejného pohřebiště, který schválila Rada města Třinec podle ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jelikož předmět této veřejné zakázky je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat. Zadavatel v dostatečném předstihu vyhlásil zadávací řízení na poskytovatele předmětných služeb, avšak v rámci řízení obdržel pouze jednu nabídku a zadávací řízení muselo být v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zrušeno. Z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, protože je nutné zajistit realizaci předmětu zakázky již od začátku roku 2014, vzhledem k tomu, že stávající smlouva na poskytování těchto služeb bude ukončena do konce tohoto roku.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  Třinec - Staré Město, 739 61
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003428

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
McGreen a.s., Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky