Veřejná zakázka: Sadové úpravy – rozšíření o trvalkový záhon u Stylu v Třinci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 105
Systémové číslo: P13V00000101
Evidenční číslo zadavatele: MěÚT/43930/2013
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 05.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sadové úpravy – rozšíření o trvalkový záhon u Stylu v Třinci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění díla: „Sadové úpravy – rozšíření o trvalkový záhon u Stylu v Třinci“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

Jedná se o plochu před budovou nákupního střediska tzv. STYL. V současné době se zde nachází liniová výsadba okrasných hrušní v pásu širokém 1,2 m mezi opěrnou zídkou a dlažbou chodníku.Porost pod stromy je částečně zatravněn, částečně zde dožívají výsadby z dřívějška typu Cotoneaster. Záhon rozděluje schodiště v šířce cca 8,5m. Délka záhonu A (směrem dolů ke Starému městu) je 58,8 m, Délka záhonu B (směrem k Hotelu Steel) je 33m. Díky plánované rekonstrukci zpevněných ploch dojde k rozšíření záhonu na 2,45 m po celé délce.

Návrh řeší prostor podélného záhonu pod okrasnými hrušněmi o šířce 2,45m. Je zde navržen smíšený záhon z travin, trvalek a cibulovin s postupným nakvétáním od března až do zámrazu, který vyplní celou plochu mezi zídkou a chodníkem. Rostliny budou vysázeny ve skupinách, zamulčovány budou vrstvou štěrku o mocnosti 5 cm .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřené zadávací řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Odbor právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna MěÚ Třinec
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město, 739 61

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky