Veřejná zakázka: Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1024
Systémové číslo: P22V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-042203
Datum zahájení: 19.10.2022
Žádost o účast podat do: 15.11.2022 09:00
Nabídku podat do: 24.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují výstavbu nového chodníku podél komunikace 237b v k.ú. Konská v délce cca 777 m. Součástí je i rekonstrukce dvou zálivových zastávek a výstavba dvou nových zálivových zastávek. Nová dešťová kanalizace je navržena v celkové délce cca 553 m, která se skládá ze dvou úseků. V rámci stavby budou vybudovány ve dvou úsecích opěrné gabionové zdi. Podél chodníku bude vybudováno nové veřejné osvětlení včetně osvětlení nových a stávajících přechodů. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr pro VZ, jenž tvoří přílohu č. 3 - technickou specifikaci zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Třinec
 • IČO: 00297313
 • Poštovní adresa:
  Jablunkovská 160
  73961 Třinec
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031675

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky