Veřejné zakázky statutárního města Třinec

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Třinec.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění obědů pro statutární město Třinec v roce 2024
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2023 18.10.2023 09:00
Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2024 a 2025
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2023 19.10.2023 09:00
Zdravotnické vybavení pro SSMT – nábytek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 10.10.2023 09:15
Zdravotnické vybavení pro SSMT – elektrovybavení a přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 10.10.2023 09:00
MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2023 21.09.2023 09:00
Třinec MK č. 2237b Konská-Podlesí - oprava
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2023 11.09.2023 09:00
Údržba a opravy komunikací včetně dopravního značení ve vlastnictví statutárního města Třince
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 25.07.2023 25.08.2023 10:00
Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví statutárního města Třince
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 25.07.2023 28.08.2023 10:00
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Třince
podlimitní Hodnocení 29.06.2023 04.09.2023 10:00
všechny zakázky