Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD - Most Holý, ev. č. XII-06m přes Tyrku, Třinec - Tyra - rekonstrukce
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace "PD - Most Holý, ev. č. XII-06m přes Tyrku, Třinec - Tyra - rekonstrukce" v rozsahu potřebném pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení a dokumentace pro provádění stavby, výkazu výměr, rozpočtu, včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro kladné vyřízení stavebního povolení.
Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci mostu Holý, včetně nového krytu vozovky, zábradlí a dopravního značení. Součástí projektové dokumentace bude provizorní přemostění pro příjezd a zásobování rodinných domků v dané lokalitě.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je přiložená diagnostika mostu a hlavní mostní prohlídka, kterou zpracoval Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Magistrát města Třince
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.05.2022 09:30
Datum zahájení: 04.05.2022 17:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: