Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Autobusové zálivy Třinec, ul. Frýdecká
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového autobusového zálivu s nástupištěm včetně zastávkového přístřešku. Nový záliv je navržen s povrchem z cementobetonového betonu a ostatní plochy jsou ze zámkové dlažby. Dále dojde k výměně stávajícího přístřešku za nový. Zpevněné plochy pod přístřeškem budou z betonové zámkové dlažby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.04.2022 08:00
Datum zahájení: 04.04.2022 16:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: