Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava prostranství u MMT - II. etapa a MM Třinec - sanace suterénního zdiva - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky „Úprava prostranství u MMT – II. etapa“ je oprava komunikace a parkovacích stání před vstupem do budovy. Oprava komunikace zahrnuje výměnu konstrukčních vrstev a nový asfaltový povrch. V rámci stavby bude výjezd od budovy zúžen z dnešních 20 m na 6,5 m.

Předmětem veřejné zakázky „MM Třinec – sanace suterénního zdiva – I. etapa“ jsou práce, které budou probíhat z vnější strany zdiva, tj. zaizolování vnější strany od základového pasu po terén a oprava soklové omítky po stávající zateplení I. nadzemního podlaží, dále budou vyměněny suterénní okna, vybourána rampa a postavená nová dle platné vyhlášky s doplněním a úpravou prostoru pro truhlíky s automatickým zavlažováním, dále bude opraveno hlavní schodiště a soklová omítka pod obřadní síní. V rámci sanace budovy bude potřeba upravit zeleň na ploše mezi stávajícím chodníkem a jižní stranou objektu, zejména odstranění kompaktních keřových porostů a některých vzrostlých stromů
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Magistrát města Třince
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2022 09:30
Datum zahájení: 03.03.2022 13:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: