Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bytový dům, Třinec, nám. Míru čp 479 - rekonstrukce ploché střechy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plochých střech ve dvorní části bytového domu čp. 479 na nám. Míru, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Bude provedena kompletní demontáž stávajícího souvrství plochých střech až na nosný železobetonový podklad s doplněním dřevěné konstrukce pultových střech, které plynule naváží na hlavní sedlovou střechu objektu. součástí rekonstrukce zastřešení bude výměna okapových klempířských prvků dvorní části střechy. V případě překročení předpokládané hodnoty si zadavatel vymiňuje právo zakázku zrušit.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Magistrát města Třince
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Kristina Pyšková, tel. 558 306 159
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.02.2022 09:30
Datum zahájení: 24.01.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: