Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka klientského prádla pro Sociální služby města Třince, příspěvkovou organizaci 2021 - 23
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v termínu od 1.4.2021 do 31.03.2023 (24 měsíců) průběžné dodávky klientského prádla pro potřeby poskytovatele sociální péče organizace Sociální služby města Třince.
Dílčí dodávky zboží budou realizovány 3 x za rok na základě objednávek zadavatele.
Kusové množství zboží vycházejí z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo do 31.03.2023 na další dodávky zboží specifikovaného v příloze č. 2 ZD nad objednatelem definovaný počet uvedený v příloze č. 2 ZD. Případné další objednávky budou prováděny objednatelem písemně a to do maximální souhrnné výše 30% z celkového objemu vysoutěžené ceny zakázky. Jednotková cena takto doobjednaného zboží bude shodná s jednotkovou cenou uvedenou v nabídce podané uchazečem.
Součásti plnění je doprava zboží do místa plnění. Odběr nového zboží bude realizován v sídle zadavatele. Dovoz zboží do sídla zadavatele bude zdarma.
Zadavatel požaduje náhradní plnění ve výši 100%.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: Petr Kulich
tel: 774 749 865
e-mail: petr.kulich@trinecko.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uzavřené zadávací řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.01.2021 12:00
Datum zahájení: 08.01.2021 14:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: