Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území statutárního města Třinec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Třinec. Zadavatel je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit dostatečnou dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou na svém území.
Veřejné služby v přepravě cestujících (resp. autobusová doprava na vymezených linkách a spojích) budou zajištěny na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v městské autobusové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
+420 602 162 198
m.silhanek@pmadvisroy.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 26.10.2020 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 06.08.2020 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: