Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace odborných učeben – ZŠ Třinec, Koperníkova – dodávky vybavení a nábytku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT a AV vybavení, digitální jazykové laboratoře a nábytku do odborných učeben v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu „Modernizace 2 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o.“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010822.

V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na následující části:
Část 1 – Dodávka IT a AV vybavení
Část 2 – Dodávka digitální jazykové laboratoře
Část 3 – Dodávka nábytku
Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, na dvě, nebo na všechny části veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trinecko.cz)
Kontakt: PaedDr. Zuzana Plošková
e-mail: reditel@zstrikop.cz
tel.: + 420 558 999 301
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.07.2020 13:30
Datum zahájení: 03.07.2020 09:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: