Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sběrný dvůr Třinec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací/kvalifikační dokumentaci a jejich přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mgr. Milan Konečný, doručovací adresa: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Kontakt: +420 605 201 156
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 15.01.2018 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 05.12.2017 13:00