Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejně zakázky je zajištění údržby a oprav komunikací ve vlastnictví města Třince v souladu s ust. § 5 – 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle zadávací a kvalifikační dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mgr. Milan Konečný, doručovací adresa: recepce Hotelu Steel, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Kontakt: Mgr. Milan Konečný, email: konecny@mcgreen.cz, tel: +420 605201156
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.01.2017 09:00
Datum předložení nabídky: 29.03.2017 14:30
Datum zahájení: 21.12.2016 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):